Klubowe zawody w przeciąganiu liny

Chcąc wykorzystać drzemiący w naszych zawodnikach potencjał 14 lutego we Władysławowie zorganizowaliśmy Klubowe Zawody w Przeciąganiu Liny. Tego dnia była praca nad techniką, strategią i siłą. Przeciąganie liny jest sportem uprawianym przez drużyny, będące członkami krajowego związku przeciągania liny stowarzyszonego z Międzynarodową Federacją Przeciągania Liny (TWIF). Uczestnicy byli są amatorami, stosującymi się do zasad i wskazówek ustalonych przez TWIF.