Szkolenie to skompensowana dawka wiedzy na temat metodyki treningu, doboru ćwiczeń oraz możliwości treningowych, które można wykorzystać podczas zajęć nordic walking.
Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, instruktorów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z różnymi grupami celowymi oraz dla specjalistów chcących doskonalić swój warsztat pracy, jak również dla pasjonatów rozpoczynających swoją przygodę z nordic walking, Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

MYSZKÓW, 4 listopada 2023

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Technika wykonania ruchu ma ogromne znaczenie w każdej dyscyplinie sportowej. Dlatego podczas treningów nordic walking należy zwrócić uwagę na poszczególne jej elementy. W trakcie trwania rywalizacji sportowej zawodnicy osiągają coraz większe prędkości marszu z kijami, ale w wielu przypadkach prędkość ta wiąże się ze spadkiem poziomu techniki wykonania zadania ruchowego. I nie chodzi tutaj o to, że zawodnicy nie znają techniki nordic walking ale po prostu ich ciała nie są jeszcze gotowe na te prędkości. Jeśli organizm będzie miał ograniczenia ruchomości np. w stawie ramiennym to będzie on szukał najprostszej drogi aby pokonać te ograniczenia tworząc przy tym różne kompensacje. W takiej sytuacji organizm będzie starał się wykonać dany ruch, ale kosztem jego jakości. Ważne jest zatem, aby umieć zlokalizować słabe ogniwo i poprzez różne ćwiczenia potrafić to naprawić, aby w konsekwencji cieszyć się prawidłowym i płynnym ruchem bez strat energii.

Chodzenie z kijami zgodnie prawidłową techniką pozwala być aktywnym fizycznie, a jednocześnie daje czas na zajęcie się realizacją programów naprawczych. Przyjmowanie prawidłowej pozycji i wykonanie ruchu podczas marszu z kijami pozwala na nabywanie prawidłowych nawyków czuciowo-ruchowych, a także daje możliwość przyswajania poprawnych wzorców ruchowych.

Poprawna technika ma duże znaczenie dla zdrowia oraz dla układu ruchu. Niestety jeśli nasze ciało nie będzie odpowiednio przygotowane do chodzenia to poprzez chodzenie z kijami tylko pogłębimy te niedoskonałości i będziemy zaburzać nasz wzorzec chodu. Jeśli aparat ruchu będzie nieprzygotowany do szybkiego i długiego chodzenia z kijami szczególnie podczas zawodów to niestety przeciążenia będą tak duże, że mogą doprowadzić nawet do kontuzji

 

Podczas V MODUŁU każdy uczestnik będzie mógł dowiedzieć się:

– jak pracować nad prawidłową techniką ruchu;

– jakie etapy występują podczas procesu nauki techniki;

– jakie przeszkody można napotkać podczas procesu dążenia do prawidłowej pozycji i techniki;

– jakie stosować zasady dydaktyczne podczas nauczania i uczenia chodzenia z kijami;

– jakie metody stosować w okresie tworzenia nawyku;

– jakie stosować programy naprawcze;

– jak prawidłowo analizować technikę chodzenia z kijami;

– jakie zastosować kryteria oceny techniki;

– jakie metody stosować podczas analizy techniki nordic walking;

– jakie procesy psychiczne mają znaczenie podczas nauczania techniki chodzenia z kijami

Miejsce szkolenia:

Positive Energy, Juliusza Słowackiego 17a, 42-300 Myszków

Wpłaty należy dokonywać na nr konta:
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni
MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, e-mail

Koszt szkolenia:
450 zł do 15.10.2023 r
550 zł od 16.10.2023 r.
Limit uczestników !

Organizator zastrzega sobie zakończenie przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia limitu uczestników.

Kontakt do organizatorów:
dr Joanna Piotrowska +48 605 590 458
Mariola Pasikowska +48 668 122 274

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres esja.team@gmail.com do Organizatora.

W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 20%.  Po tym terminie wpłacone środki  nie będą zwracane.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
Administratorem Państwa podanych danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni siedzibą w Gdańsku przy ul. K. K. Baczyńskiego 7a/26, pod numerem KRS: 0000761899. Podane dane będą przetwarzane przez Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni w celu:
a. dokonania zapisu na szkolenie, przyjęcia i/lub rozpatrzenia reklamacji,
b. realizacji usług szkoleniowych, odpowiedzi na pytania i w celu skontaktowania się, aby ustalić szczegóły współpracy, czy zasady realizacji usług,
c. dokonania przetwarzania płatności, wystawienia rachunku, faktury oraz wypisanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.