Najbliższe szkolenie:

  • Warszawa, 22 maja 2022 

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Szkolenie  to skompensowana dawka wiedzy na temat metodyki treningu, doboru ćwiczeń oraz możliwości treningowych, które można wykorzystać podczas zajęć nordic walking.
Szkolenie przeznaczone jest  dla nauczycieli, instruktorów, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć z różnymi grupami celowymi oraz dla specjalistów chcących doskonalić swój warsztat pracy, jak również dla pasjonatów rozpoczynających swoją przygodę z nordic walking, Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Miejsce szkolenia:
ul. AWF ul Marymoncka 34 01-813 Warszawa, woj. mazowieckie

Wpłaty należy dokonywać na nr konta:
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni
MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, e-mail

Koszt szkolenia:
400 zł do 15.04.2022 r
500 zł od 16.04.2022 r.
Limit uczestników !

Organizator zastrzega sobie zakończenie przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia limitu uczestników.

Kontakt do organizatorów:
dr Joanna Piotrowska +48 605 590 458
Mariola Pasikowska +48 668 122 274

PROGRAM SZKOLENIA, moduł II

*******************************************************

dr Joanna Piotrowska – Ludzka stopa – machina o mistrzowskiej konstrukcji

Zwykły chód jest jedną z najczęściej wykonywanych czynności człowieka. Służy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. W powiązaniu z nim wykonujemy inne formy ruchowe takie jak zatrzymanie się, wejście na schody, bieg. Jak każda czynność ruchowa, chód opiera się na pewnych wzorcach ruchu uznanych za prawidłowe. Jednak bardzo niewiele osób zwraca uwagę na technikę chodzenia, a szczególnie na pracę stóp.  Na równowagę, stabilizację miednicy i postawę ciała ogromny wpływ mają informacje czuciowe pochodzące ze stopy. Dzięki informacjom dochodzącym do układu nerwowego właśnie ze stopy człowiek jest w stanie bardzo szybko zmienić ustawienie ciała, a szczególnie ma to wpływ podczas ćwiczeń w zamkniętym łańcuchu kinematycznym. Jeśli mięśnie stopy są słabe wówczas zmienia się schemat mięśniowy stopy, a ciało próbuje znaleźć rozwiązania zastępcze co w rezultacie prowadzi zmiany techniki chodu. Bez odpowiednich informacji pochodzącej ze stopy nie będzie możliwe właściwej aktywacji mięśni pośladkowych. Już w XV wieku Leonardo da Vinci stwierdził, że „ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki”. Złożona budowa stopy – składa się aż z 28 kości i 33 stawów, tylko potwierdza fakt, że sposób jej działania pozostaje fenomenem. Odpowiednie ćwiczenia spowodują, że osoby startujące w zawodach będą mogły  chodzić jeszcze szybciej, a  co za tym idzie bardziej ekonomicznie. Bardzo często osoby chodzące z kijami skarżą się na ból w okolicy kości piszczelowej, który uniemożliwia im kontynuowanie marszu. Podczas szkolenia podane zostaną powody powstania tych dolegliwości jak również ćwiczenia mające na celu ich zniwelowanie. Odpowiednie działanie stawów, mięśni i więzadeł znajdujących się powyżej stopy jest warunkiem jej wydajnej pracy. Podczas ćwiczeń zostaną wykorzystane taśmy mini band, taśmy rehabilitacyjne, piłki lacrosse  oraz kije nordic walking.

mgr Marta Pawłowska – Jedzenie i aktywność fizyczna jako kompulsje jednoźródłowe – diagnoza i proces zmiany

Są chwile w życiu człowieka, gdy jedzenie staje się wartością samą w sobie lub bezpiecznym schronieniem w natłoku obowiązków, stresu, samotności, nudy czy braku sensu życia. Kobiety są bardziej podatne od mężczyzn na czynniki zewnętrzne i zwykle wrażliwsze emocjonalnie, a także mniej skłonne do odmawiania sobie podjadania, w szczególności słodyczy. Czy to źle? Nie, jeśli „akcja sabotażu” mądrego jedzenia zdarza się raz na kilka miesięcy. Jednak gdy powtarza się częściej i łapiemy się na notorycznym myśleniu o jedzeniu i automatycznym zajadaniu trudnych emocji, warto w szczerości ze sobą przyjrzeć się osobistej relacji z jedzeniem. Czy jedzenie jest dla mnie przyjacielem czy może poduszką do smutków? Czy to mój towarzysz kanapowych wieczorów czy rzetelny dostawca dobrej energii do życia? Czy obserwuję u siebie lub bliskich skłonności do przejadania pod wpływem czynników zewnętrznych? Jak to rozpoznać i co z tym zrobić?

mgr Mariola Pasikowska

Trening obwodowy na zajęciach  nordic walking

Trening obwodowy może być wykorzystany podczas zajęć nordic walking ponieważ jest doskonałym narzędziem do rozwoju wytrzymałości mięśniowej, kondycji czy pozbycia się tkanki tłuszczowej. Można go stosować u osób  każdym poziomie zaawansowania. Dzięki temu, że mamy w nim pewną dowolność możemy zmieniać treningi i urozmaicać je według własnych upodobań, lub z naciskiem na daną partię mięśni. Ale aby przynosił oczekiwane  rezultaty musi być odpowiednio przygotowany.

  • Trening obwodowy
  • Rodzaje treningu obwodowego
  • Zasady treningu obwodowego
  • Trening obwodowy – plan
  • Trening obwodowy na zajęciach nordic walking

Zapraszamy do galerii zdjęć z odbytych już szkoleń:

Moduł II – Warszawa 16.11.2019 – galeria zdjęć- fot. Beata Zarach

Moduł II – Myszków 23.11.2019 – galeria zdjęć – Fot. Beata Zarach

Moduł II – Gościcino 07.2020 – galeria zdjęć – Fot. Beata Zarach

O terminy modułu II prosimy pytać u naszych Trenerów:

dr Joanna Piotrowska +48 605 590 458
Mariola Pasikowska +48 668 122 274

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres esja.team@gmail.com do Organizatora.

W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 20%.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
Administratorem Państwa podanych danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni siedzibą w Gdańsku przy ul. K. K. Baczyńskiego 7a/26, pod numerem KRS: 0000761899. Podane dane będą przetwarzane przez Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni w celu:
a. dokonania zapisu na szkolenie, przyjęcia i/lub rozpatrzenia reklamacji,

b. realizacji usług szkoleniowych, odpowiedzi na pytania i w celu skontaktowania się, aby ustalić szczegóły współpracy, czy zasady realizacji usług,
c. dokonania przetwarzania płatności, wystawienia rachunku, faktury oraz wypisanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.