NAJBLIŻSZE SZKOLENIE ! Warszawa,  21.08.2022 r.

ZAPISY

Co to jest TRENING MENTALNY? To tak jak z treningiem na siłowni. Zawodnicy ćwiczą tam mięśnie, a efekty widzą np. w przyroście masy mięśniowej. Podczas treningu mentalnego ćwiczymy głowę, a efektem jest wzmocniona psychika zawodnika. To taka SIŁOWNIA dla UMYSŁU.
Mózg człowieka posiada niesamowity potencjał, który potrafi wyzwolić dodatkową energię i odkryć nowe zdolności. Tu właśnie jest pole działania treningu mentalnego. Psychologia sportu to także szeroko rozumiana tematyka osiągnięć i sukcesu. Zarówno w sporcie, jak i w biznesie praca opiera się na wyniku. Każdy z nas chce osiągnąć mistrzostwo, czy to w życiu prywatnym, w sporcie, czy w życiu zawodowym.
By przybliżyć Cię do sukcesu i realizacji marzenia sportowego poruszymy m.in takie obszary: motywacja, pewność siebie, radzenie sobie ze stresem i prawidłowe wyznaczenie celów.

Dowiesz się o ważnych elementach treningu mentalnego i pracy nad sobą, jako sportowcem. Poznasz praktyczne ćwiczenia i dostaniesz mnóstwo motywacyjnych zadań do wykonania. Wiele będzie zależało tylko od Ciebie. A jeśli tylko się zaangażujesz, będziesz trenował jak prawdziwy mistrz.W

Miejsce szkolenia:

Zespół Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1, ul. Stawki 10

00-178 Warszawa, woj. mazowieckie

*******************************************************
Wpłaty należy dokonywać na nr konta:
Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni
MBank 90 1140 2004 0000 3102 7837 5890
w tytule wpisując: imię i nazwisko uczestnika, moduł, miejsce, e-mail

Koszt szkolenia:
400 zł do 15.06.2022 r
500 zł od 16.06.2022 r.
Limit uczestników !

*******************************************************

Organizator zastrzega sobie zakończenie przyjmowania zgłoszeń w momencie osiągnięcia limitu uczestników.
*******************************************************
Kontakt do organizatorów:
dr Joanna Piotrowska +48 605 590 458
Mariola Pasikowska +48 668 122 274

Adam Stolarzewicz

TRENING MENTALNY DLA UPRAWIAJĄCYCH SPORT

Trening mentalny rozumiany jest najczęściej jako zbiór metod i ćwiczeń (technik) psychologicznych, które poprzez systematyczne i długotrwałe oddziaływanie mogą prowadzić do wzrostu kontroli nad zachowaniem i emocjami, do podniesienia poziomu wielu cech psychicznych (takich, jak np. koncentracja uwagi), a także
do zwiększenia odporności (wytrzymałości) psychicznej w obliczu stresu. Z punktu widzenia aktywności fizycznej trening mentalny może rozwijać precyzję
ruchów, ekonomiczne wydatkowanie energii i umiejętność szybkiego wypoczynku.
Natomiast wśród właściwości psychicznych trening mentalny może poprawiać
koncentrację uwagi, zwiększać możliwości percepcji i koordynacji psychoruchowej oraz prowadzić do podniesienia samooceny, pewności siebie i wiary we własne możliwości. Podstawowymi elementami treningu mentalnego są też ćwiczenia pozwalające wpływać na stan własnego ciała, co jest niezbędne do opanowania technik psychoregulacyjnych. Może to być również niezwykle przydatne w aktywności sportowej.

 

Podczas szkolenia dowiesz się o ważnych elementach treningu mentalnego i pracy nad sobą, jako sportowcem. Poznasz praktyczne ćwiczenia i dostaniesz mnóstwo

motywacyjnych zadań aby móc przeciągnąć umysł na swoją stronę Trening mentalny może Ci pomóc m.in. w następujących kwestiach:
• zwiększenie pewności siebie i poczucia własnej wartości,
• odnalezienie wewnętrznego spokoju,
• samoakceptacja,
• zwiększenie efektywności w działaniach, osiąganiu celów,
• polepszenie wyników w sporcie.

Joanna Piotrowska, Mariola Pasikowska
GLOBALNA I LOKALNA KOORDYNACJA RUCHOWA w treningu nordic walking.

GLOBALNA I LOKALNA KOORDYNACJA RUCHOWA w treningu nordic walking.

Koordynacja ruchowa jest to element niestety często pomijany w procesie treningu nordic walking. Niewiele osób zagłębiało się w tę zdolność i nie są oni świadomi korzyści, jakie niosą różnego rodzaju ćwiczenia koordynacyjne. Dla wielu wydaje się, że jest to strata czasu, aby zastosować go w treningu nordic walkig. Wykonywanie marszu z kijami możliwe jest dzięki sprawnemu działaniu i przede wszystkim współpracowaniu dwóch układów: nerwowego oraz ruchu. Układ nerwowy zbiera informacje za pomocą organów czuciowych oraz analizatorów ruchu (wzrok, słuch, czucie proprioceptywne), następnie je przetwarza i przekazuje do układu ruchu, który jest narzędziem wykonawczym, czyli wykonuje daną czynność w postaci prawidłowego chodu.

Zdolności koordynacyjne zależą od wielu czynników, a na ich poziom wpływają między innymi dotychczasowe umiejętności, doświadczenie, pamięć ruchowa, wyobrażenia, uzdolnienia ruchowe.
Każda złożona czynność składa się z kilku prostszych, dlatego im więcej ćwiczeń zna osoba uprawiająca nordic walking, tym łatwiej będzie mu przychodziło wykonywanie nowych zadań ruchowych, ponieważ jej dotychczasowe doświadczenie w wykonywaniu łatwiejszych czynności pozwalają na składanie ich w te trudniejsze. Możliwości jest wiele, wystarczy mała zmiana, a będzie to już całkowicie odmienny bodziec dla mózgu.
Z umiejętnością sterowania ruchami, czyli między innymi z koordynacją związana jest zdolność do rozluźniania odpowiednich mięśni, we właściwym momencie. Właściwy trening może pomóc w zwiększaniu różnicy pomiędzy największym napięciem, występującym podczas szybkiego marszu, a najniższym (spoczynek). Jest to istotne, gdyż powoduje zwiększenie zdolności do utrzymywania maksymalnego tempa ruchów co ma ogromne znaczenie podczas marszów z elementami rywalizacji. Podczas szybkiego marszu jeśli organizm nie jest przygotowany do takiego wysiłku to bardzo szybko następuje zmęczenie lub przeciążenie aparatu ruchu. Dlatego nabywanie tej umiejętności może być kluczowe dla progresji wyników i formy.

 

Podczas szkolenia wprowadzone zostaną ćwiczenia z metody zwanej MENTAL NORDIC WALKING. Jest to metoda wymyślona przez Niemców, która stosowana jest podczas zajęć nordic walking.

MENTAL NORDIC WALKING to metoda łącząca trening umysłu z aktywnością fizyczną. Wychodzi z założenia, iż każda osoba posiada 100 miliardów komórek mózgowych, zaś podczas aktywności wykorzystywane są one tylko w niewielkim stopniu. Podczas chodzenia odpowiednie ćwiczenia będą miały za zadanie uruchomić pozostałe komórki, powodując zwiększenie kreatywności oraz redukcję błędów.
Podczas szkolenia zostaną zaprezentowane ćwiczenia kształtujące takie zdolności koordynacyjne jak: orientacja przestrzenna, równowaga, różnicowanie ruchów, szybkie reagowanie, przestawianie czynności, rytmizacja ruchów. Umiejętności będą podzielone na trzy główne kompleksy:
• zdolności sterowania i regulacji ruchami
• zdolności uczenia się ruchu
• zdolności adaptacji motorycznej (dostosowanie czynności ruchowych do zmiennych sytuacji)
Kształtowanie wyżej wymienionych kompleksów poprzez odpowiednie ćwiczenia będzie miało wpływ na poprawę koordynacji ruchowej naszego organizmu.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu/szkoleniach Zgłaszający powinien zgłosić ten fakt w formie elektronicznej (e-mail) na adres esja.team@gmail.com do Organizatora.

W przypadku otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, przysługuje zwrot wpłaconej kwoty pomniejszonej o 20%.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcie udziału w szkoleniu, Organizatorowi należy się pełne wynagrodzenie, tak jak za należycie wykonane szkolenie, ewentualne wcześniej wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi.
Administratorem Państwa podanych danych osobowych jest Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni siedzibą w Gdańsku przy ul. K. K. Baczyńskiego 7a/26, pod numerem KRS: 0000761899. Podane dane będą przetwarzane przez Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni w celu:
a. dokonania zapisu na szkolenie, przyjęcia i/lub rozpatrzenia reklamacji,
b. realizacji usług szkoleniowych, odpowiedzi na pytania i w celu skontaktowania się, aby ustalić szczegóły współpracy, czy zasady realizacji usług,
c. dokonania przetwarzania płatności, wystawienia rachunku, faktury oraz wypisanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.