V moduł – Master Nordic Walking Academy

Dnia 20 maja 2023 roku w Warszawie odbył się V moduł szkolenia z Treningu Technicznego Nordic Walking, organizowanego przez Master Nordic Walking Academy.

Szkolenie to miało na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie techniki Nordic Walking. Uczestnicy mieli okazję zdobyć nowe informacje na temat optymalnej postawy, prawidłowego ustawienia rąk oraz koordynacji ruchu podczas chodzenia z kijkami.

W trakcie V modułu szkoleniowego,  trenerzy Master Nordic Walking Academy przedstawiali uczestnikom różne metody i techniki treningowe. Skupiano się na doskonaleniu techniki kroków, odpowiednim używaniu kijków oraz wykorzystaniu całego ciała do efektywnego poruszania się.

Uczestnicy szkolenia mieli możliwość praktycznego treningu, podczas którego mogli skonsolidować swoje umiejętności i otrzymać indywidualne wskazówki od trenerek. Ćwiczenia praktyczne obejmowały wiele ćwiczeń praktycznych, aby zapewnić uczestnikom różnorodne wyzwania i dostosować trening do różnych warunków terenowych.

Szkolenie w Master Nordic Walking Academy to nie tylko nauka techniki Nordic Walking, ale także wymiana doświadczeń i budowanie społeczności miłośników tej aktywności. Uczestnicy mieli okazję poznać innych entuzjastów Nordic Walking, podzielić się swoimi sukcesami i wyzwaniami oraz zdobyć inspirację do dalszego rozwoju.

V moduł szkolenia z Treningu Technicznego Nordic Walking w Warszawie był świetną okazją dla uczestników, aby doskonalić swoje umiejętności i poszerzać wiedzę na temat tej popularnej formy aktywności fizycznej. Master Nordic Walking Academy zawsze dąży do zapewnienia wysokiej jakości szkoleń i wsparcia dla wszystkich pasjonatów Nordic Walking.