„Marsz po dłuższe życie z cukrzycą razem z ESJA TEAM!

W czasie wakacji, przez 5 polskich miast, maszerowaliśmy z kijami w ramach „Marszu po dłuższe życie z cukrzycą”. ESJA, propagująca aktywność fizyczną,  jest partnerem tej akcji edukacyjnej, w której zachęcamy do ruchu jako jednego ze sposobów leczenia i profilaktyki cukrzycy. Nasi instruktorzy pokazali uczestnikom marszy, jak efektywnie i możliwie najkorzystniej dla zdrowia uprawiać Nordic Walking, a także, że w grupie przyjemniej i raźniej ruszać się i dbać o zdrowie.

 

„Marsz po dłuższe życie z cukrzycą” realizowany był w ramach, trwającej od 2016 roku,  kampanii edukacyjnej „Dłuższe życie z cukrzycą”. Więcej o kampanii, cukrzycy, jej leczeniu i profilaktyce dowiedzieć się można na: www.dluzszezyciezcukrzyca.pl i https://www.facebook.com/DluzszeZycieZCukrzyca/

 

Zachęcamy do codziennych, regularnych ćwiczeń – z kijami i w towarzystwie 🙂