Technika wykonania zadania ruchowego jest niezwykle ważna na każdym etapie w procesie treningowym.
Kiedy uczymy się techniki chodzenia z kijami musimy myśleć o bardzo wielu rzeczach i czasami ruch jawi nam się jako suma poskładanych ze sobą elementów i wtedy koncertujemy się na tych małych częściach i zaczynamy działać wbrew sobie. Poszczególne elementy powinno się trenować za pomocą odpowiednich ćwiczeń, tak aby w twoim systemie nerwowym utrwaliły się odpowiednie schematy. Bardzo ważne jest to aby nauczyć się na czym one polegają i aby pamiętać o nich podczas treningu. Podczas rywalizacji mózg i ciało muszą ze sobą współpracować i wtedy jest już za późno aby mózg analizował ruch.
Podczas kontrolowania ruchów bardzo często zaciskamy zęby, przygryzamy dolną bądź górną wargę, wystawiamy język. I mamy wewnętrzne poczucie, że takie zachowanie jest oznaką koncentracji, ale w rezultacie pokazuje nam to, co dzieje się z naszą stabilizacją. Takie zachowania pojawiają się kiedy nie wykorzystujemy naszych mechanizmów równowagi i stabilności efektywnie. Podczas wykonywania ćwiczeń na treningu będzie ci się wydawało, że ćwiczysz efektywnie ale przełożenie tego na konkretne zadanie podczas zawodów będzie prawie niemożliwe. Unieruchamianie szczęki bardzo mocno wpływa na powiązania ruchowe pomiędzy głową, szyją i ramionami co prowadza do krótkotrwałych kompensacji, ale z te napięcia przyjdzie nam rachunek w przyszłości. Kiedy ciało będzie pracowało inaczej podczas treningu i podczas zawodów to może to doprowadzić do kontuzji.
Czasami demonstrujemy mimiką twarzy swoje zmęczenie chociaż nie pracujemy na najwyższych obrotach, ale chcemy pokazać jaką dużą pracę wykonaliśmy. Podczas zawodów pokazujemy, że jest LUZ, i że jesteśmy super przygotowani. Niestety te dwa podejścia są ze sobą sprzeczne. Zawsze musimy pamiętać, aby bez napięć kontrolować swój ruch i nie będzie to oznaczać, że w mniejszym stopniu przykładamy się do wykonania ćwiczenia. Swobodny ruch możemy osiągnąć poprzez wyeliminowanie niepotrzebnych napięć, które tak naprawdę są niepotrzebną aktywnością, która zużywa naszą energię.
Twoim celem powinna być płynność wytwarzania siły i sprężystość ruchu, a nie sztywny opór.