„Łańcuch jest tylko tak mocny jak najsłabsze ogniwo”. „…organizm można obciążać tylko w takim stopniu, w jakim pozwala słabe ogniwo”. Te zdania powinny nam mocno utkwić w pamięci. Przygotowując trening najpierw znajdźmy te słabe elementy, zacznijmy nad nimi pracować, a plany dostosujmy właśnie do niego.
Nieefektywność ruchu może mieć podłoże funkcjonalne i fizjologiczne. W przypadku zaburzenia fizycznego, postrzeganego jako zagrożenie dla organizmu, ośrodkowy układ nerwowy przejawia zdrową tendencję do automatycznego samoograniczenia. W tym celu układ stosuje różne metody hamowania ruchu takie jak:
– selektywne napinanie mięśni;
– ograniczenia zakresu działania stawów;
– obniżenie siły;
– zmniejszenie siły albo dynamiki.
Chód🦶🦶 jest naturalną formą ruchu i każdy jego element odgrywa ważną rolę w wzorcu motorycznym tym bardziej jeśli będziemy chodzić z kijami. Jeśli będą ograniczenia, jeśli będzie jakieś słabe ogniwo w łańcuchu kinetycznym, to będzie ono rzutowało na pozostałe pracujące prawidłowo.
Bez sprawnego ciała i odpowiedniej techniki niezbędnej do właściwego wykorzystania siły i energii w trakcie coraz intensywniejszych ćwiczeń, ryzykujesz szybkie wypalenie się i kontuzję.
👉Dlatego warto pracować nad sobą każdego dnia i warto doskonalić swoją wiedzę i umiejętności.
👉Nigdy nie jest za późno, aby zacząć.