Tak jak w innych dyscyplinach tak i w nordic walking technika wykonania ruchu jest bardzo ważna. Jednak podczas rywalizacji nie wszystkie elementy aparatu ruchu zawodnika działają prawidłowo.

DLACZEGO?

Zawodnik czy też osoba rekreacyjnie uprawiająca nordic walking ma cel ruchu. I bez względu na to czy porusza się ona szybko czy wolno to będzie próbowała znaleźć sposób aby ten cel zrealizować. Jednak jeśli osoba chodząca z kijami będzie miała braki siłowe, niedostateczną elastyczność, zaburzenia koordynacji ruchowej, percepcji, równowagi czy stabilności, będzie podświadomie starała się wykonać zadanie techniczne i znaleźć inny sposób na osiągniecie celu ruchowego. Jednak metody te nie będę idealne pod względem biomechaniki. I to jest właśnie KOMPENSACJA. Kompensacja mylona jest czasami ze stylem własnym zawodnika. Sportowcy, u których obserwujemy nietypowy sposób poruszania się często odnoszą sukces, ponieważ ich strategie ruchowe odpowiadają ich budowie fizycznej. Zawodnik może z powodzeniem wykorzystywać techniki kompensacyjne pod warunkiem, że jego umiejętność kompensacji zbiega się lub przewyższa stopień lub okres trwania obciążenia fizycznego działającego na ciało.